Drijvende woningen 'Watergaten'

Watergaten ® is een nieuwe visie op het drijvend wonen.

Het concept is een betonnen bak die het water wegdrukt. Hierdoor wordt er een nieuwe ruimte gecreëerd om in te bouwen. Er ontstaat een ‘watergat’! In dit watergat wordt een los volume geplaatst waardoor de restruimte in deze bak als buitenruimte wordt gebruikt. Het woonblok zelf heeft een lichte opbouw en kan diverse esthetische vormen aannemen.

De buitenruimte in de bak biedt vele voordelen. Het is mogelijk om hierin bijvoorbeeld een tuin, een terras of zelfs een zwembad te maken. Het voordeel van de buitenruimte in de bak is dat het windluw is, het biedt veel privacy en zorgt voor een veilige omgeving voor kinderen.

In de Watergaten ® ontwerpen wordt er naar een optimale verhouding tussen de binnen- en buitenruimte gestreefd en wordt er veel gewerkt met zichtlijnen. Op deze manier wordt het wonen in een 'watergat' een ware beleving.

Ontwerp: B. Ronday en M. Winkelaar
Periode: 2006