Disclaimer

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid, de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website kan geraadpleegd worden. Bob Ronday Architectuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites kan bobronday.nl niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de beschikbaarheid van deze andere sites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Bobronday.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site noch schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze websites.

Bij publicaties waarbij de gegevens van bobronday.nl worden gebruikt, dient u altijd vooraf toestemming te vragen aan Bob Ronday Architectuur.